MASTER PENMAN: JAKE WEIDMANN
  |   CATEGORY: DESIGN & COMMUNICATION   |   COMMENT THIS POST   |   1 ALREADY HAVE

 
Handstil är en konstform, speciellt under de senaste generationerna då teknologin börjar ta över och vi börjar skriva mindre. Jag kommer ihåg slutuppgiften i interaktionsdesign under första året på universitet, då vi forskade i barnslärande och kom fram till att mycket av dagens lärande till barn baseras kring surfplattor. Och barn börjar lära sig skriva på tangentbord innan de lär sig skriva för hand. Vilket är väldigt tragiskt.
 
Ovan har vi Jake Weidmann, en mycket talangfull ung man som är en mästare med pennan. Han är en av de tolv i världen som kallas för "master penman" och även den yngsta. Hans verk där han främst kombinerar konst med kalligrafi är otroliga!


Follow on Bloglovin