What your handwriting says about you
  |   CATEGORY: DESIGN & COMMUNICATION   |   COMMENT THIS POST   |   6 ALREADY HAVE

 
Visste du att man kan se en människas personlighet genom deras handstil? Det påstår grafologer. Skriv en mening på ett papper och titta på videon ovan för att analysera just din handstil. Jag fick avarge handwriting (well-adjusted), rounded letters (artistic), crossing the middle of the T (confident), closed O (private introvert) och dot lands perfectly over the i (detail-oriented). Jag tror det stämmer i stort sätt. Vad fick du? Stämmer det på dig?


Follow on Bloglovin