TYPOGRAFI OCH BASKERVILLE
  |   CATEGORY: EVERYDAY, MY DESIGNS   |   COMMENT THIS POST   |   6 ALREADY HAVE

 
Den här veckan började vi med Typografi- och designhistoria. Vi spenderar varje förmiddag med föreläsningar. Hade det varit ett ämne man inte var intresserad av så hade det varit dödstråkigt. Men som tur är så är det mycket intressant! Vi blev alla tilldelade varsitt typsnitt som kommer vara "vårt personliga typsnitt" under hela kursen. Och vi måste använda det typsnittet i alla uppgifter vi får i kursen framöver.
 
Jag fick tysnittet Baskerville. Rätt nöjd, jag och Baskerville kommer överens. Under kursens gång ska jag gå in på djupet i typsnittet och lära känna bakgrunden till den, som jag även kommer ha en redovisning om nästa vecka. Vår första uppgift, som vi fick första lektionen, var att använda vårt typsnitt och första bokstaven i vårt efternamn. Bokstaven ska man placera i en 18x18 cm ruta och vrida och vända på den för att skapa balans men samtidigt en intressant form. Man fick leka med bokstaven hur man ville, bara man kan se vilken bokstav det är. Jag provade många olika, men valde att redovisa den ovan. Till nästa vecka har vi tre redovisningar. Mer om det skriver jag då!
 


Follow on Bloglovin