36 PAGES OF DESIGN HISTORY
  |   CATEGORY: MY DESIGNS   |   COMMENT THIS POST   |   18 ALREADY HAVE

 
Det här är mitt senaste fulländade arbete! I förra kursen hade vi Typografi- och Designhistoria. Slutuppgiften var att formge en bok om designhistoria i A5 format på 34-36 sidor. I innehållet av boken fick vi bara använda våra "personliga typsnitt" som vi blev utdelade i början av kursen. Jag utdelades typsnittet Baskerville, vilket är ett utmärkt typsnitt för långa texter. Men till omslaget valde jag annat. Resultatet ser ni ovan. Fick väldigt fin feedback på denna. Vilket gjorde mig otroligt glad. Jag är mycket nöjd.


Follow on Bloglovin