NYA CIGARETTFÖRPACKNINGAR
  |   CATEGORY: MISC   |   COMMENT THIS POST   |   3 ALREADY HAVE

Bilden kommer härifrån.
 
Nu byts cigarettförpackningarna ut i Australien. Förpackningsdesign används för att locka till sig köpare. Därför kommer man ta bort logotyper och varumärkesfärger från cigarettförpackningarna i Australien. För att få färre att röka så har det blivit beslutat att alla cigaretter ska säljas i likadana förpackningar. De kommer vara olivgröna och prydas med varningstext och varningsbild. Längst ner på förpackningen kommer det att finnas utrymme för tobaksföretagets namn och för cigarettsorten. Trots att tobaksföretagen är starkt emot detta så är det räknat att lagen ska gå igenom i december i år.
 


Follow on Bloglovin